Όροι χρήσης (Τελευταία ενημέρωση: 2017-10-04)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το κείμενο στην τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για του Όρους χρήσης της υπηρεσίας ratemy.holiday. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τύποι χρηστών της υπηρεσίας: (α) ανώνυμοι επισκέπτες του ιστότοπου στους οποίους εφεξής θα αναφερόμαστε ως Επισκέπτες, (β) Εγγεγραμμένοι χρήστες, στους οποίους εφεξής θα αναφερόμαστε ως Χρήστες, και, (γ) φιλοξενούμενοι των καταλυμάτων στους οποίους θα αναφερόμαστε εφεξής ως Φιλοξενούμενοι. Η χρήση του ιστοτόπου σημαίνει ότι όλοι οι Επισκέπτες, Φιλοξενούμενοι και Χρήστες συμφωνούν και εφαρμόζουν τους "Όρους χρήσης" που καταγράφονται στην παρούσα σελίδα, καθώς επίσης και το ότι έχουν διαβάσει και συμφωνούν με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ενότητα "Cookies" και στην ενότητα "Προσωπικά Δεδομένα" του ιστοτόπου. RateMy.Holiday, αναφερόμενη ως εξής η "Υπηρεσία" οφείλει επίσης να ακολουθεί τους "Όρους χρήσης".

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την υπηρεσία για όσο διάστημα υπάρχουν τρέχουσες συνδρομές.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μια συνδρομή. Κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να τερματίσουμε μια συνδρομή ή έναν ολόκληρο λογαριασμό περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στους ακόλουθους: (α) οι πληροφορίες που σχετίζονται με έναν λογαριασμό είναι ελλειπής, ανακριβής ή εσφαλμένες, (β) οι πληρωμές για κάποια συνδρομή πραγματοποιήθηκαν μέσω κάποιας μεθόδου την οποία υπάρχουν λόγοι να την υποπτευόμαστε ως παράνομη, (γ) η Υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε κακόβουλα με πιθανός επιβλαβή τρόπο για τους υπόλοιπους χρήστες της υπηρεσίας, ή (δ) έχει γίνει αναφορά ότι τα δεδομένα ή περιεχόμενο που έχει προστεθεί στην υπηρεσία αντιτίθενται με οποιοδήποτε τρόπο στην νομοθεσία.

ΧΡΗΣΤΕΣ

Σε κάθε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος ενός συγκεκριμένου λογαριασμού Χρήση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον κωδικού του Χρήστη προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό με σκοπό να διευρενήσει και επιλύσει το πρόβλημα και να παρέχει το επιθυμητό επίπεδο υπηρεσιών στον Χρήστη. Αν παρόλα αυτά μια τέτοια αλλαγή πραγματοποιηθεί χωρίς προτύτερη επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον Χρήστη, τότε ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία άμεσα προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα της αλλαγής και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επίθεσης από κάποιον τρίτο.

Επιπρόσθετα οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για την σωστή χρήση του λογαριασμού τους και των αναγνωριστικών σύνδεσης των συσκευών καθώς επίσης για την σωστή Αποσύνδεση από τους λογαριασμούς μετά το πέρας χρήσης τους. Στην περίπτωση όπου ο Χρήστης παρέχει τις πληροφορίες σύνδεσης σε κάποιον τρίτο, και ως αποτελέσματα υποστεί αλλαγές ή εκμετάλευση των πληροφοριών που ανήκουν στον λογαριασμό του τότε η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΝΑΡΞΗ-ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή προσωρινά ή μόνιμα τερματίσει μέρος ή και όλες τις υπηρεσίες που παρέχει. Αν έχει παρθεί μια τέτοια απόφαση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην δέχεται νέες συνδρομές. Η Υπηρεσία θα ενημερώσει όλους τους τρέχοντες (και ενεργούς) Χρήστες της ότι πρόκειται να σταματήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να δέχεται νέες συνδρομές. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η Υπηρεσία δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια εργασίας, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απώλεια.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Υπηρεσία δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αμέλια ή από κάποια κακόβουλη προσπάθεια τρίτου. Αν η Υπηρεσία αντιμετωπίσει κάποια περίπτωση κακής χρήσης οφείλει να προσπαθήσει να διορθώσει οποιοδήποτε πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα για τους Επισκέπτες/Φιλοξενούμενους/Χρήστες της.

Πέρα από αυτό όλες οι υπηρεσίες παρέχονται "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" στους Επισκέπτες/Φιλοξενούμενους/Χρήστες χωρίς καμία υπόσχεση για σωστή λειτουργία ή διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες "Όρους χρήσης", ενημερώνοντας όλους τους Επισκέπτες/Φιλοξενούμενους/Χρήστες μέσω της τρέχουσας σελίδας. Τέλος, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών της σε κάποιον Επισκέπτη/Φιλοξενούμενο/Χρήστη αν κάτι τέτοιο ήταν ενάντιο στα συμφέροντα της Υπηρεσίας.